Nägemistaju automaatsete protsesside eksperimentaalne uurimine

posted in: Uncategorized | 0

TÜ Psühholoogia instituudis kaitses 2018 aasta märtsis doktorikraadi Nele Põldver. Juhendajateks olid dr Kairi Kreegipuu, prof. dr. Jüri Allik ja dr. Risto Näätänen, oponendiks prof. dr. Erich Schröger. Nele doktoriväitekirja teemal ilmus lugu ka ajakirjas Universitas Tartuensis https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/2710 Doktoritöö on kirjutatud inglise keeles ja originaalpealkiri … Continued

Eesti mõõdud

posted in: Uncategorized | 0

TÜ psühholoogia instituudi ja Eesti Psühholoogide Liidu juubelikonverents 10.11.2018. Vanemuise 2-225 (ringauditoorium). Konverentsi modereerib Marti Aavik ajalehest “Postimees”. 9.30-10.00 Tervituskohv 10.00-10.30 Konverentsi avamine ning sissevaade psühholoogia instituudi ja EPL-i algusaegadesse 10.30-12.30 MÕÕDUVÕTT. Representatiivsed uuringud ja rahvusvahelised võrdlused. EESTLASE ISELOOM. Professor akadeemik … Continued

EPLi liikme Evelin Preesi tutvustus

Olen töötanud psühholoogina Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses peagi juba kümme aastat. Rehabilitatsioonivaldkond on kiirelt arenev ja siin on võimalik ka ise arengutele palju kaasa aidata, kui vaid tahtmist on. Astangu Keskusesse saab tulla nii õppima kui ka rehabilitatsiooniteenusele, et omandada erivajadusest … Continued

1 2 3 4