Psühholoog-nõustaja kutse taotlemise voor on avatud!

posted in: Uncategorized | 0

1. Psühholoog-nõustaja kutse andmine tähtajaga dokumentide esitamiseks 01. oktoober 2020. Kutsekomisjoni koosolek toimub 23. oktoobril. Kutseeksam toimub novembris 2020 (kuupäev täpsustub). 2. Vajalikud dokumendid on (dokumendivormid on kätesaadavad http://www.epl.org.ee/wb/pages/kutsete-andmine/psuehholoog-noustaja.php): Kutsestandard, Kutse andmise kord ja Hindamisstandard materjalidena kutse taotlejale ning Avaldus, juhtumianalüüs, … Continued

Spordipsühholoogi kutse taotlemise voor on avatud!

posted in: Uncategorized | 0

1. Spordipsühholoog, tase 7 kutse tähtaeg dokumentide esitamiseks on 15. oktoober 2020 (esitada aadressile spordipsuhholoog@gmail.com). Vajadusel VÕTA taotluse esitamine kuni 01.10.2020 (aadressile spordipsuhholoog@gmail.com). Hindamise II etapi toimumine 15.12.2020 Koskla 16, Tallinn 2. Vajalikud dokumendid on (dokumendivormid on kätesaadavad http://www.epl.org.ee/wb/pages/kutsete-andmine/spordipsuehholoogi-kutse.php): avaldus, erialane … Continued

Õnnitlused teenetemärkide saajatele!

posted in: Uncategorized | 0

EPL on uhke, et sel aastal on teenetemärgid Eesti Vabariigi presidendilt saanud Eve Kikas (Valgetäht IV klass), Maaja Vadi (Valgetäht IV klass) ja Urve Uusberg (Valgetähe V klass)! Palju õnne!

Nägemistaju automaatsete protsesside eksperimentaalne uurimine

posted in: Uncategorized | 0

TÜ Psühholoogia instituudis kaitses 2018 aasta märtsis doktorikraadi Nele Põldver. Juhendajateks olid dr Kairi Kreegipuu, prof. dr. Jüri Allik ja dr. Risto Näätänen, oponendiks prof. dr. Erich Schröger. Nele doktoriväitekirja teemal ilmus lugu ka ajakirjas Universitas Tartuensis https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/2710 Doktoritöö on kirjutatud inglise keeles ja originaalpealkiri … Continued

Eesti mõõdud

posted in: Uncategorized | 0

TÜ psühholoogia instituudi ja Eesti Psühholoogide Liidu juubelikonverents 10.11.2018. Vanemuise 2-225 (ringauditoorium). Konverentsi modereerib Marti Aavik ajalehest “Postimees”. 9.30-10.00 Tervituskohv 10.00-10.30 Konverentsi avamine ning sissevaade psühholoogia instituudi ja EPL-i algusaegadesse 10.30-12.30 MÕÕDUVÕTT. Representatiivsed uuringud ja rahvusvahelised võrdlused. EESTLASE ISELOOM. Professor akadeemik … Continued

1 2 3 4