Psühholoog-nõustaja kutse taotlemise voor on avatud!

posted in: Uncategorized | 0

1. Psühholoog-nõustaja kutse andmine tähtajaga dokumentide esitamiseks 01. oktoober 2020. Kutsekomisjoni koosolek toimub 23. oktoobril. Kutseeksam toimub novembris 2020 (kuupäev täpsustub).


2. Vajalikud dokumendid on (dokumendivormid on kätesaadavad
http://www.epl.org.ee/wb/pages/kutsete-andmine/psuehholoog-noustaja.php): Kutsestandard, Kutse andmise kord ja Hindamisstandard materjalidena kutse taotlejale ning Avaldus, juhtumianalüüs, Juhendamise aruanne ja Tööjuhendaja hinnang.


3. Lisainformatsioon – 26.augustil kell 15.00-17.00 toimub psühholoog-nõustaja kutse alane infoseminar asjast huvitatuile. Osalemine eelregistreerimisega https://forms.gle/S3HPmwkqyC5AuYbc7

Leave a Reply