Spordipsühholoogi kutse taotlemise voor on avatud!

posted in: Uncategorized | 0

1. Spordipsühholoog, tase 7 kutse tähtaeg dokumentide esitamiseks on 15. oktoober 2020 (esitada aadressile spordipsuhholoog@gmail.com). Vajadusel VÕTA taotluse esitamine kuni 01.10.2020 (aadressile spordipsuhholoog@gmail.com). Hindamise II etapi toimumine 15.12.2020 Koskla 16, Tallinn


2. Vajalikud dokumendid on (dokumendivormid on kätesaadavad
http://www.epl.org.ee/wb/pages/kutsete-andmine/spordipsuehholoogi-kutse.php): avaldus, erialane CV, hariduse analüüs, juhendatud erialapraktika kokkuvõte, erialapraktika juhendaja hinnang ja kutse taotleja eetikavanne.

Leave a Reply