Uku Vainik: Heal lapsel mitu nime – söömiskäitumisküsimustikud mõõdavad sama nähtust, kuid keskenduvad erinevale raskusastmele

posted in: Psühholoog selgitab | 0

Populaarsetes psühholoogia valdkondades kiputakse sageli koostama erineva nimega küsimustikke. Sageli mõõdavad need küsimustikud tegelikult sama nähtust. Sellisele ülemääratuse probleemile juhiti esimest korda tähelepanu intelligentsuse mõõtmisel. Kelley (1927) kurtis, et intelligentsus jääb intelligentsuses, ükskõik kas seda nimetatakse võimeks, tarkuseks või nutikuseks. … Continued

Endel Põder: Subjektiivseid muljeid teadvuse uurimisest

Esimest korda juhtusin ma teadvuse uurimisega kokku ülikoolis õppimise ajal (1974-1979). Kirjutasin diplomitöö sellest, kuidas teadvus ehk refleksioon ehk ettekujutus enda ja teiste olendite mõttemaailmast tekib ja mis rolli ta mängib indiviidi mõtlemises ja ühiskonnas. Mulle tundub, et sel ajal ei kahelnud keegi, … Continued