EPLi liikme dr Kelli Lehto tutvustus

Ma (Kelli Lehto) olen psühholoogiateadlane, kes kaitses 2015 aastal Tartu Ülikoolis psühholoogiadoktori kraadi ning olen viimased kaks aastat end täiendanud järeldoktorantuuris Rootsis Karolinska Instituudis. Lisaks töötan ka teadurina Tervise Arengu Instituudis Tallinnas. Minu teadustöö peamiseks fookuseks on geneetiliste faktorite ja … Continued

Kairi Kreegipuu: Mida aju näeb? (100 sek video)

posted in: Psühholoog selgitab | 0

Inimese aju ja tajusüsteem on üles ehitatud väga leidlikult – rohkem töötlusressursse ja energiat paigutatakse sellesse, mis on uus, ennustamatu ja ebatavaline ning vähem sellesse, mis on tavaline ja korduv. See on väga ratsionaalne, sest just ootamatute sündmustega toimetulekust võib … Continued

Uku Vainik: Heal lapsel mitu nime – söömiskäitumisküsimustikud mõõdavad sama nähtust, kuid keskenduvad erinevale raskusastmele

posted in: Psühholoog selgitab | 0

Populaarsetes psühholoogia valdkondades kiputakse sageli koostama erineva nimega küsimustikke. Sageli mõõdavad need küsimustikud tegelikult sama nähtust. Sellisele ülemääratuse probleemile juhiti esimest korda tähelepanu intelligentsuse mõõtmisel. Kelley (1927) kurtis, et intelligentsus jääb intelligentsuses, ükskõik kas seda nimetatakse võimeks, tarkuseks või nutikuseks. … Continued

Endel Põder: Subjektiivseid muljeid teadvuse uurimisest

Esimest korda juhtusin ma teadvuse uurimisega kokku ülikoolis õppimise ajal (1974-1979). Kirjutasin diplomitöö sellest, kuidas teadvus ehk refleksioon ehk ettekujutus enda ja teiste olendite mõttemaailmast tekib ja mis rolli ta mängib indiviidi mõtlemises ja ühiskonnas. Mulle tundub, et sel ajal ei kahelnud keegi, … Continued