Õnnitlused teenetemärkide saajatele!

posted in: Uncategorized | 0

EPL on uhke, et sel aastal on teenetemärgid Eesti Vabariigi presidendilt saanud Eve Kikas (Valgetäht IV klass), Maaja Vadi (Valgetäht IV klass) ja Urve Uusberg (Valgetähe V klass)! Palju õnne!

Nägemistaju automaatsete protsesside eksperimentaalne uurimine

posted in: Uncategorized | 0

TÜ Psühholoogia instituudis kaitses 2018 aasta märtsis doktorikraadi Nele Põldver. Juhendajateks olid dr Kairi Kreegipuu, prof. dr. Jüri Allik ja dr. Risto Näätänen, oponendiks prof. dr. Erich Schröger. Nele doktoriväitekirja teemal ilmus lugu ka ajakirjas Universitas Tartuensis https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/2710 Doktoritöö on kirjutatud inglise keeles ja originaalpealkiri … Continued

Eesti mõõdud

posted in: Uncategorized | 0

TÜ psühholoogia instituudi ja Eesti Psühholoogide Liidu juubelikonverents 10.11.2018. Vanemuise 2-225 (ringauditoorium). Konverentsi modereerib Marti Aavik ajalehest “Postimees”. 9.30-10.00 Tervituskohv 10.00-10.30 Konverentsi avamine ning sissevaade psühholoogia instituudi ja EPL-i algusaegadesse 10.30-12.30 MÕÕDUVÕTT. Representatiivsed uuringud ja rahvusvahelised võrdlused. EESTLASE ISELOOM. Professor akadeemik … Continued

Tere!

posted in: Uncategorized | 0

Hetkel ei ole veel blogil oma nägu ja psühholoogia alased postitusedki on puudu. Aktiivne tegevus sellel suunal siiski juba käib. 🙂